Przetwarzanie w chmurze danych osobowych – artykuł w Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim

2021-06-14

Przetwarzanie w chmurze danych osobowych – artykuł w Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem chmur obliczeniowych daje administratorom wiele korzyści odnoszących się do aspektów biznesowych oraz aspektów związanych z bezpieczeństwem i pewnością przetwarzania informacji, w tym danych osobowych. Niemniej jednak przetwarzanie danych osobowych z użyciem chmur obliczeniowych niesie za sobą liczne zagrożenia, które powinny być przez administratorów uwzględnione na etapie projektowania lub analizy zagrożeń dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.

W Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim pojawił się artykuł we współautorstwie Partner naszej kancelarii – dr Marleny Sakowskiej-Baryły.
Całość artykułu możecie przeczytać tutaj:
http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/sites/default/files/Marlena%20Sakowska-Bary%C5%82a%2C%20Piotr%20Siemieniak%2C%20Cloud%20computing%20a%20przetwarzanie%20danych%20osobowych.pdf