Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Cyberkultura 3.0: aspekty medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne”

cyberkultura-do-wpisu1

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Cyberkultura 3.0: aspekty medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne”

Ośrodek Badań nad Mediami Instytutu Filologii Polskiej wraz z zespołem badawczym „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Instytutu Prawa i Ekonomii oraz Akademią Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Cyberkultura 3.0: aspekty medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne”. Wydarzenie w formule online odbędzie się w dniach 17 – 18 czerwca.

Wśród prelegentów – Partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła, która wygłosi wykład pt.: “Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego –nowoczesne narzędzia zapewniania konstytucyjnej zasady równego dostępu do dóbr kultury”