PRACA ZDALNA – projekt zmian w Kodeksie pracy

zmian-a-ustawy-praca-zdalna

PRACA ZDALNA – projekt zmian w Kodeksie pracy

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczącej zmian w Kodeksie Pracy, a w głównej mierze projekt dotyczy kwestii związanych z PRACĄ ZDALNĄ 📲💻🖱
Czego dotyczą projektowane zmiany ❓
👉 koszty związane z pracą zdalną ponoszone przez pracodawcę nie będą stanowiły przychodu do opodatkowania dla pracownika
👉 brak odpowiedzialności pracodawcy za organizowanie stanowiska pracy w formie zdalnej zgodnie z przepisami BHP
👉 konieczność dokonania oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika będącego na pracy zdalnej o zasadach BHP
👉 pracować zdalnie będzie mógł tylko ten pracownik, który potwierdzi, że jego stanowisko pracy zdalnej spełnia wymogi BHP
👉 w sytuacji zgłoszenia wypadku przy pracy zdalnej, będzie to oznaczać zgodę pracownika na oględziny miejsca wypadku
👉 dopuszczenie stosowania okazjonalnej pracy zdalnej przez 12 dni w roku
PROJEKT ustawy możecie znaleźć tutaj: https://legislacja.gov.pl/…/12346911/katalog/12789150…