Forum Ochrony Danych Osobowych ABI Expert 24-25 maja !

abi-expert-24-25-maja-2

Forum Ochrony Danych Osobowych ABI Expert 24-25 maja !

Już 24 i 25 maja odbędzie się doroczne #Forum ABI EXPERTA – magazynu którego redaktor naczelną jest Partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła.

Dr Sakowska-baryła odpowiadam również za stronę merytoryczną forum i będzie gospodynią tego wydarzenia:

Zapraszamy do udziału online:
✔️2 dni analiz nad ochroną danych osobowych
✔️ wybitni specjaliści w roli prelegentów

Podczas drugiego dnia forum – partner naszej Kancelarii mec. Magdalena Czaplińska wygłosi wykład nt. odpowiedzialności cywilnej podmiotu przetwarzającego, poruszy takie kwestie jak:

  • specyfika regulacji na gruncie rodo na tle unormowań Kodeksu cywilnego
  • przesłanki odpowiedzialności
  • pojęcie szkody
  • granice odpowiedzialności cywilnej procesora i subprocesora

LINK do zapisów: https://forum.abi-expert.pl/