Wydanie 2/2021 ABI EXPERT pod reakcją dr Marleny Sakowskiej-Baryły

sbc-sakowska-nowy-numer-abi-expert

Wydanie 2/2021 ABI EXPERT pod reakcją dr Marleny Sakowskiej-Baryły

Temat główny kolejnego numeru kwartalnika ABI Expert pod redakcją Partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła
to naruszenie ochrony danych u podmiotu przetwarzającego, ale w nowym wydaniu znajdziecie również takie tematy, jak:
EROD o asystentach głosowych czyli o ochronie technologii przetwarzania języka naturalnego w postaci głosowej,
ochrona danych osobowych w nowym prawie zamówień publicznych, czyli jakie są obowiązki informacyjne zamawiającego ?
służbowa poczta elektroniczna i zagrożenia z nią związane, czyli jakie są źródła zagrożeń według ENISA? –  malware, phishing, spam, ransomware

odszkodowanie – pierwszy wyrok na postawie art. 82 RODO, czyli naruszenie przepisów RODO, a ochrona dóbr osobistych.

http://www.abi-expert.pl/