Internet w czasach cyberpandemii – dr Marlena Sakowska-Baryła autorką jednego z rozdziałów w nowej publikacji !

cyberpanedmia-ksiazka

Internet w czasach cyberpandemii – dr Marlena Sakowska-Baryła autorką jednego z rozdziałów w nowej publikacji !

 

Jako “cyberpandemię” określa się podobieństwa między cyberatakami a pandemią COVID-19 –  podobieństwa, które wpływają destrukcyjne na ludzi i gospodarki oraz skutki ich globalnego, błyskawicznego rozpowszechniania. W najnowszej pozycji “Internet. Cyberpandemia.Cyberpandemic” pod red. dr hab. inż. Agnieszki Gryszyczyńskiej i prof. dr hab. Grażyny Szpor wydanej nakładem wydawnictwa CH BECK – Partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła jest autorką rozdziału 20 pt. “Bezpieczeństwo pracy zdalnej”.

Przedmiotem analiz wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków są w tej książce kolejno:

  • problemy cyberbezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym i militarnym,
  • problemy cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym i prywatnym,
  • cyberbezpieczeństwo w medycynie,
  • edukacja dla cyberbezpieczeństwa oraz
  • innowacyjność w czasie pandemii

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19859-internet-cyberpandemia-cyberpandemic-agnieszka-gryszczynska#opis

19859-internet-cyberpandemia-cyberpandemic-agnieszka-gryszczynska