Otwieranie danych publicznych w Polsce – komentarz dr Marleny Sakowskiej-Baryły dla Prawo.pl

otwieranie-danych-w-polsce

Otwieranie danych publicznych w Polsce – komentarz dr Marleny Sakowskiej-Baryły dla Prawo.pl

🔷Zbliża się termin wdrożenia w Polsce przepisów dotyczących otwierania danych publicznych ➡ samo otwieranie danych to proces skomplikowany organizacyjne i technicznie, ale niezwykle ważny jeżeli chodzi o rozwój kompetencji cyfrowe oraz gospodarkę opartej na informacji
🔷 Według dr Marleny Sakowskiej-Baryły, Partner naszej Kancelarii, wiele kwestii wymaga doprecyzowania, np. na czym otwieranie danych ma konkretnie polegać. Trzeba również sprawdzić, czy nasze zasoby odpowiadają ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji
i ustawie o informatyzacji.
🔷Konieczne jest także rozstrzygnięcie kwestii styku ponownie wykorzystywanych informacji z RODO. Jak twierdzi dr Sakowska-Baryła, to właśnie tutaj pojawiają się też liczne problemy z podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy zmianie celu przetwarzania,|
z jakim tu mamy do czynienia oraz z realizacją praw osób, których dane dotyczą.