Webinar Wolters Kluwer “Monitoring publiczny zgodny z RODO” już 20 kwietnia!

sakowska-wolters-kluwer-monitoring-webinar

Webinar Wolters Kluwer “Monitoring publiczny zgodny z RODO” już 20 kwietnia!

W imieniu dr Marleny Sakowskiej-Baryły, Partner naszej Kancelarii zapraszamy na bezpłatny webinar “Monitoring publiczny zgodny z RODO, który odbędzie się już 20 kwietnia na platformach Wolters Kluwer.

“Monitoring wizyjny w miejscach publicznych jest jednym z bardziej interesujących i trudnych zagadnień na gruncie prawa ochrony danych osobowych. Różne formy monitoringu stosowane są od wielu lat, a wprowadzenie rozwiązań z tego zakresu do przepisów różnych ustaw z jednej strony formalnie uporządkowało te kwestie, ale z drugiej wywołało wiele problemów interpretacyjnych. Wątpliwości budzi chociażby to, w jaki sposób usytuować kamery, informować o wideomonitoringu, realizować prawa osób, których dane dotyczą. O tych zagadnieniach będziemy mówić podczas naszego szkolenia.”

LINK do zapisów: https://lrpoland.wolterskluwer.com/monitoring-publiczny-zgodny-z-rodo?utm_medium=email&utm_source=WKPL_PUB_NUR_LODO-WEB-POT-monitoring-publiczny-04-21-MOFU_content-1-EML&utm_campaign=WKPL_PUB_NUR_LODO-WEB-POT-monitoring-publiczny-04-21-MOFU_GVT%2FCOM0121019_KEM001&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000025228931&elqTrackId=8F1B17B8E3ED2689546B2723A9914886&elq=f8a75ff8a8814aeb9a75ab46bbeea069&elqaid=68305&elqat=1&elqCampaignId=40944