Program Otwierania danych na lata 2021-2027

sakowska-komentarz-do-ustawy-otwieranie-danych

Program Otwierania danych na lata 2021-2027

Rząd przyjął nowy Program Otwierania danych na lata 2021-2027 – https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/290
✔️ Otwieranie danych w znacznej mierze odbywa się wg mechanizmów ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
✔️Aktualnie czekamy na nową ustawę dotyczącą tych zagadnień.
Tymczasem przypominamy, że mechanizm ten jest już opisany w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ⌨,
do której to ustawy jednym ze współautorów komentarza jest Partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła