Dr Marlena Sakowska-Baryła współautorką artykułu nt. regulacji prawnych w zakresie używania dronów przez media

drony

Dr Marlena Sakowska-Baryła współautorką artykułu nt. regulacji prawnych w zakresie używania dronów przez media

 

Czy bezzałogowe statki powietrzne, znane również jako drony zbierają dane osobowe? Drony mogą, bowiem zbierać takie dane osobowe jak obraz, dźwięk, czy informacje o lokalizacji a ponadto wyrządzić szkodę na osobie w postaci uszkodzenia ciała. Artykuł dla International Journal of Legal Studies na Uczelni Łazarskiego we współautorstwie dr Marleny Sakowskiej-Baryły i prof. Anny Konert ma na celu omówienie problematyki związanej z odpowiedzialnością operatora drona za naruszenie dóbr osobistych, takich jak zdrowie oraz prawo do prywatności, wizerunku oraz ochrony danych osobowych.

https://ijols.com/resources/html/article/details?id=211785

Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2017/27/B/HS5/00008)