Pokonferencyjne komentarze dla Prawo.pl po wydarzeniu “The Future is Data”

obow-infor

Pokonferencyjne komentarze dla Prawo.pl po wydarzeniu “The Future is Data”

 

 

19 listopada podczas konferencji on-line “The Future is Data” naszą Kancelarię reprezentowała dr Marlena Sakowska-Baryła


📌 Wśród szczególnie istotnych tematów znalazły się niespójności w zakresie otwierania danych i RODO
🔵 Zdaniem dr Sakowskiej-Baryły przepisy o ochronie danych osobowych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz o dostępie do informacji publicznej podlegają współstosowaniu.
🔵 Jak mówiła, RODO wskazuje, że prawo do informacji publicznej może być realizowane, o ile da się pogodzić z prawem do ochrony danych osobowych, a to godzenie zakłada konieczność wyważania interesów, czego wprost w polskich przepisach nie uregulowano.
🔵 Prawo do ochrony danych dotyczy też administrowania danymi osób, których dane dotyczą. Procedury dotyczące obowiązków informacyjnych są powiązane z obowiązkiem przejrzystości przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – podkreśla dr Sakowska-Baryła. W założeniach ponownego wykorzystywania informacji podmiotem, który dysponuje informacją publiczną, jest podmiot przetwarzający.

 

Więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/samorzad/prawo-nie-rozwiazuje-kwestii-zwiazanych-z-potrzebami,504631.html