Sesje rad gmin i niejasność w przepisach

sesja-rad

Sesje rad gmin i niejasność w przepisach

 

📍Ochrona danych osobowych w organach uchwałodawczych samorządu terytorialnego od dawna wzbudza wiele kontrowersji, ale do momentu, kiedy przepisy o ochronie danych osobowych nie przewidywały administracyjnych kar pieniężnych, wielu samorządowców przechodziło nad tymi kwestiami do porządku dziennego.
📍Po pierwszej administracyjnej karze pieniężnej nałożonej przez Prezesa UODO nie gasną pytania i próby rozjaśnienia zagadnień związanych z administrowaniem danymi osobowymi w sektorze samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem organów uchwałodawczych.
📍O tych kwestiach rozmawia partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła z Katarzyna Kubicka-Żach – w artykule na prawo.pl

https://www.prawo.pl/samorzad/naruszenie-danych-osobowych-podczas-sesji-rady-kto-odpowiada,504092.html?fbclid=IwAR3-HzdHS9E8g_7lU4EgZvt4tktWVnllIcZeElOk5_9OYd_ONXakD-GQDEo