Konferencja “Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja”

67

Konferencja “Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja”

 

W dniach 16-17 października pod hasłem aspektów prawnych i praktycznych ekosystemu zaufania odbędzie się kolejna edycja konferencji “Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja” organizowana przez Katedrę Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dr Marlena Sakowska-Baryła podczas tego wydarzenia wygłosi wykład pt. „Prawo do ochrony danych osobowych a sztuczna inteligencja – aspekty konstytucyjnoprawny.”

więcej informacji nt. konferencji: https://ipe.up.krakow.pl/ntsi/

 

66