Publikacja Wydawnictwa C.H. BECK z udziałem partnerów naszej Kancelarii

ksiazka-madzia1

Publikacja Wydawnictwa C.H. BECK z udziałem partnerów naszej Kancelarii

Na rynku wydawniczym pojawiło się szerokie kompedium wiedzy Wydawnictwo C.H.Beck 📖📖 nt. wpływu RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia pod redakcją dr Dominiki Dorre-Kolasy ☺️📚

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19215-ochrona-danych-osobowych-w-zatrudnieniu-dominika-dorre-kolasa?fbclid=IwAR3WbZkFEQC1aIu7fm1qEHuEzYvq3BeX10322cSBBy362Fv20c-iZUp_RhQ#opis

Publikacja to praktyczne kompendium informacji na tematy związane z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście szeroko rozumianego zatrudnienia. Istotne kwestie omówione przez Autorów w książce to m.in.:

 • czynności sprawdzające przydatność kandydatów do pracy, np. background screening, weryfikacja niekaralności,
 • zasady przetwarzania danych w ramach zewnętrznej obsługi kadrowo- płacowej,
 • przeprowadzanie badań profilaktycznych.

W tej pozycji można znaleźć trzy rozdziały autorstwa partnerów naszej Kancelarii, tj.:

Rozdział IV. Powierzenia przetwarzania danych osobowych w stosunkach zatrudnienia (Marlena Sakowska-Baryła)

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych w sektorze zatrudnienia
 2. Powierzenie danych osobowych pracowników
 3. Stosunek powierzenia przetwarzania
 4. Weryfikacja podmiotu przetwarzającego
 5. Podstawa prawna powierzenia danych osobowych
 6. Przedmiot umowy lub innego instrumentu prawnego
 7. Podpowierzenie danych osobowych
 8. Forma umowy lub innego aktu prawnego
 9. Odpowiedzialność w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowyc

oraz:

Rozdział XVIII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Magdalena Czaplińska)

 1. Status IOD w organizacji
 2. Podstawy zatrudnienia IOD
 3. Wyznaczenie IOD jako obowiązek administratora danych
 4. Zadania IOD
 5. Uprawnienia IOD
 6. Obowiązki administratora wobec IOD
 7. Wzór dokumentu wykazującego plan działań IOD

Rozdział XXIII. Naprawienie szkody z tytułu naruszenia RODO (Magdalena Czaplińska)

 1. Pojęcie szkody
 2. Zasady odpowiedzialności na gruncie RODO
 3. Odpowiedzialność pracownika
 4. Odpowiedzialność administratora
 5. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego
 6. Odpowiedzialność IOD
 7. Zbieg roszczeń

ksiazka-madzia

ksiazka-marlenka