Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych – artykuł mec. Magdaleny Czaplińskiej w Dziennik Gazeta Prawna

part1

Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych – artykuł mec. Magdaleny Czaplińskiej w Dziennik Gazeta Prawna

Często rodzice dzieci w wieku szkolnym, nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele danych związanych z ich dziećmi jest przetwarzanych w szkole A są to nie tylko podstawowe dane osobowe, takie jak PESEL, wiek, czy też adres zamieszkania, ale również dane szczególnej kategorii, np. informacje o chorobach. O wielości danych osobowych przetwarzanych w jednostkach systemu oświaty, podstawach ich przetwarzania, decyzjach Prezesa UODO i innych zagadnieniach, które nie zawsze są oczywiste – o tych wszystkich kwestiach mec. Magdalena Czaplińska napisała artykuł dla Dziennika Gazeta Prawna, w środowym wydaniu 9 września 2020 r.

 

part1

part2