WEBINAR OTWARTY: “Istotne wyzwania dla samorządów województw w związku z COVID-19”

jakubek-wspolne

WEBINAR OTWARTY: “Istotne wyzwania dla samorządów województw w związku z COVID-19”

 

Spotkanie online dedykowane samorządowcom, pracownikom administracji samorządowej i jednostek podległych samorządom.

Podczas webinaru poruszymy takie kwestie, jak:

• rozliczalność pracy zdalnej zgodnie z RODO
oraz problemy powrotu z pracy zdalnej w kontekście ochrony danych osobowych

• zdalne sesje i posiedzenia organów kolegialnych

• specustawa funduszowa – wpływ pandemii na zmiany przepisów dotyczących realizacji projektów unijnych

• zmiany w procedurach zamówień publicznych

TERMIN: 22 czerwca, godz. 9:30 – 11:00

LINK do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/wyzwania-samorzadow-covid19