Szkolenie online 29 maja – “Specustawa funduszowa – realizacja projektów unijnych w czasach pandemii”

lsse-specustawa-funduszowa-szkoolenie1

Szkolenie online 29 maja – “Specustawa funduszowa – realizacja projektów unijnych w czasach pandemii”

Szkolenie online 29 maja – “Specustawa funduszowa – realizacja projektów unijnych w czasach pandemii”

lsse-specustawa-funduszowa-szkoolenie1

Zmiana przepisów dotyczących epidemii oraz szereg ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki jest przeszkodą
w realizacji projektów unijnych. Normalny tok realizacji harmonogramów wielu projektów nie jest już możliwy.
Mogą się pojawić problemy z dochowaniem wymaganej trwałości projektów. Wprowadzone rozwiązania prawne ustawy COVID – 19 i specustawy funduszowej wymagają odniesienia ich relacji do przepisów sprzed czasu epidemii, ponieważ nie zawsze rozwiązaniem dla powyższych problemów będzie zastosowanie np. instytucji siły wyższej, czego powinni mieć świadomość beneficjenci środków unijnych.


Jak być gotowym na zmiany ?
Dowiesz się podczas naszego szkolenia online!

 

Szkolenie odbędzie się 29 maja w godz. 10:00 – 12:30

Link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/szkoleniespecustawafunduszowa

Szkolenie kierujemy do osób zajmujących się realizacją projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.