2 kwietnia 2020 r. WEBINAR: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku pracy zdalnej

odpowiedzialnosc-praca-zdalna-2-kwietnia

2 kwietnia 2020 r. WEBINAR: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku pracy zdalnej

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku pracy zdalnej

Dowiesz się:

– co to jest szkoda – możliwe szkody w przypadkach pracy zdalnej

–  jakie są zasady odpowiedzialności na gruncie RODO – w odniesieniu do administratora, podmiotu przetwarzającego, pracownika, IOD

 

Webinar prowadzą:

dr Marlena Sakowska-Baryła – radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (więcej informacji)

mec. Magdalena Czaplińska – radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., prezes SBC Inspektor Sp. z o.o. (więcej informacji)

termin: 2 kwietnia 2020 r.

godz. 10:00 -12:00

zgłoszenia do dnia 1 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 na adres: szkolenia@kancelariasbc.pl

Liczba miejsc ograniczona (25) – decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

Udział w webinarium dla klientów SBC Kancelarii Radców Prawnych jest bezpłatny, dla pozostałych uczestników opłata wynosi: 199 zł brutto, numer rachunku bankowego zostanie podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz danych do wystawienia faktury.

odpowiedzialnosc-praca-zdalna-2-kwietnia

Administratorem Twoich danych jest Sakowska-Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji szkolenia, wykonania umowy na jego realizację, udzielenie odpowiedzi na zapytania i dalszy kontakt obejmujący informowanie o naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest zawarcie i wykonanie umowy lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów, którymi są zapewnienie udziału w szkoleniu i komunikacja. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi i komunikacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby zorganizować szkolenie i zapewnić kontakt. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie danych osobowych można kierować na adres mailowy: m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl. Decyzji wobec Twoich danych osobowych nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania.