II Forum Kobiet IT w Administracji

p_20200305_164504

II Forum Kobiet IT w Administracji

II Forum Kobiet IT w Administracji, Toruń w dn. 5-6 marca 2020 r., to  konferencja przygotowana z myślą o kobietach zaangażowanych w informatyzację administracji publicznej.

Na zaproszenie redakcji miesięcznika “IT w Administracji” mec. Magdalena Czaplińska i dr Marlena Sakowska-Baryła wzięły w niej udział.

W trwającym od kilku lat procesie cyfryzacji polskiego sektora publicznego na rynku pracy brakuje specjalistów, którzy oprócz wiedzy technicznej mają też wyjątkowe umiejętności, osób interdyscyplinarnych, myślących nieszablonowo i zdolnych do rozwiązywania skomplikowanych problemów za pomocą kompetencji miękkich – innymi słowy, brakuje kobiet.

Dr Marena Sakowska-Baryła poprowadziła panel otwierający konferencję zatytułowany: Czy kobieca natura sprzyja wykonywaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych?

oraz wygłosiła wykład:

Syndrom „Zosi Samosi”, czyli jak skutecznie monitorować zgodność z rodo w jednostce organizacyjnej

Mec. Magdalena Czaplińska wzięła udział w dyskusji panelowej i wygłosiła wykład:

Organizacja systemu ochrony danych osobowych w urzędzie

p_20200305_125624