Webinar o powierzeniu dla Wolters Kluwer – już 17 lutego 2020 r.

20191015_095035

Webinar o powierzeniu dla Wolters Kluwer – już 17 lutego 2020 r.

Podczas kolejnego webinaru na platformie Lex Ochrona Danych Osobowych dr Marlena Sakowska-Baryła będzie mówić o powierzeniu przetwarzania danych.

Z webinaru Powierzenie przetwarzania danych osobowych w praktyce dowiesz się:

 • na czym polega powierzenie przetwarzania;
 • kim jest administrator i podmiot przetwarzający – jak ich odróżnić, czy jeden podmiot może występować w obu tych rolach, czy status administratora lub procesora może wynikać wyłącznie z ustaleń stron umowy;
 • jaki jest status administratora w sektorze publicznym – czy administrator zawsze swobodnie może dokonywać powierzenia przetwarzania;
 • czy powierzenie jest tożsame z udostępnieniem danych osobowych, czy udostępnienie danych osobowych wymaga zawarcia umowy powierzenia – jak przeciwdziałać nadużyciom w dziedzinie powierzenia;
 • czym różni się powierzenie przetwarzania od upoważnienia do przetwarzania;
 • jak powinna wyglądać weryfikacja podmiotu przetwarzającego;
 • jaką treść i formę powinna mieć umowa powierzenia przetwarzania i inny instrument prawny;
 • czym jest podpowierzenie;
 • o przykładowych studiach przypadków, w tym poznasz odpowiedzi na pytania czy umowy powierzenia wymaga:
 • dostarczanie strony www lub poczty mailowej,
 • dostarczanie jednostce organizacyjnej Biuletynu Informacji Publicznej przez podmiot prywatny, gminę, powiat, przez województwo,
 • wykonywanie czynności monitoringu przez podmiot zewnętrzny,
 • świadczenie na przecz pracodawcy usług BHP, medycyny pracy, obsługi prawnej,
 • realizowanie usług wykonywania legitymacji, identyfikatorów, fotografii pracowników na rzecz pracodawcy,
 • prowadzenie kontroli w jednostce organizacyjnej przez komisję rewizyjną gminy,
 • zlecenie wystawienia i wysyłki książeczek opłat lub kartek świątecznych,
 • obsługa jednostki przez centrum usług wspólnych.

Zapraszamy na szkolenie online poświęcone umowom powierzenia! Webinar skoncentrowany będzie wokół najistotniejszych praktycznych kwestii związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.