Webinar dla Wolters Kluwer

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle praktyki i orzecznictwa
D81_8953

Webinar dla Wolters Kluwer

W dniu 15 maja 2019 r., o godz. 12:00, dr Marlena Sakowska-Baryła na zaproszenie wydawnictwa Wolters Kluwer poprowadzi webinar pt.: Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle praktyki i orzecznictwa.

Podczas webinaru omówione zostaną takie zagadnienia, jak:
• charakterystyka ograniczeń – tajemnice ustawowo chronione, prywatność, tajemnica przedsiębiorcy;
• prywatność i ochrona danych osobowych – dostęp do informacji publicznej na tle RODO;
• dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne zgodnie z orzecznictwem;
• tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa – zbieżności i różnice według orzecznictwa.

Webinar skierowany jest do osób odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznej, działających na rzecz organów władzy publicznej oraz innych podmiotów zobowiązanych do realizacji dostępu, dla inspektorów ochrony danych, redaktorów BIP, osób zainteresowanych jawnością życia publicznego, dostępem do informacji publicznej i ochroną danych osobowych.

Zapraszamy do udziału!