OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SĄDACH ORAZ ORGANACH OCHRONY PRAWNEJ

FORUMOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SĄDACH ORAZ ORGANACH OCHRONY PRAWNEJ
bez-nazwy-9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SĄDACH ORAZ ORGANACH OCHRONY PRAWNEJ

W dniu 21 maja 2019 r. w Centrum Promocji Informatyki odbędzie się pierwsze FORUM: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SĄDACH ORAZ ORGANACH OCHRONY PRAWNEJ

Koncepcja merytoryczna FORUM została opracowana przez dr Marlenę Sakowską- Baryłę, która również poprowadzi to wydarzenie.

Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych jest partnerem merytorycznym FORUM.

Do udziału w Forum zaproszenie przyjęli znamienici specjaliści z dziedziny ochrony danych osobowych: dr Agnieszka Gryszczyńska, dr Paweł Litwiński, Kinga Wójcik-Prządka, mec. Mirosław Wróblewski, Maciej Kołodziej.

Jak wskazano w opisie konferencji,  reformy w dziedzinie ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływa na organizację systemu ochrony danych osobowych w sadach i organach ochrony prawnej. Obecnie wszystkie te podmioty stają nie tylko przed dylematem, jak zastosować RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, ale także określeniem jak w efektywny i zgodny z prawem sposób pogodzić stosowanie reguł wynikających z tych przepisów z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a także najnowszymi rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, a więc tzw. ustawą wdrażającą RODO.
Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w sądach i organach przetwarzających dane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jest nadzwyczaj problematyczne nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z nowymi unormowaniami, ale przede wszystkim z tej racji, że są one nader skomplikowane, niejasne, a nadto wymagają synchronicznego stosowania reguł, które trudno skonkretyzować i rozgraniczyć.
Zastanawiamy się choćby, ilu administratorów jest w sądzie, jak w praktyce będzie stosowany nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w sądach przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, jak prawidłowo zabezpieczyć dane, jak stosować monitoring, jak kształtuje się odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
Analizy prowadzone podczas FORUM mają pomóc rozwiązać tak zakreślone problemy.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.