Forum ODO Służb Mundurowych i Wymiaru Sprawiedliwości

D81_9060

Forum ODO Służb Mundurowych i Wymiaru Sprawiedliwości

Forum ODO Służb Mundurowych i Wymiaru Sprawiedliwości to trzydniowa konferencja dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli oraz w sektorze wymiaru sprawiedliwości.
Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Zegrzu i jest organizowana przez redakcję kwartalnika “ABI Expert”.
Autorem koncepcji merytorycznej jest forum jest dr Marlena Sakowska-Baryła, która również poprowadzi obrady.
Do udziału w forum zostało zaproszonych wielu znamienitych prelegentów – socjalistów i praktyków w dziedzinie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem  sektora sądowego, wśród nich partnerzy naszej kancelarii – dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska.

Celem Forum jest uporządkowanie wiedzy z zakresu pozyskiwania, zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych w służbach mundurowych i sądach zgodnie z wymogami zawartymi m.in. w przepisach: rodo, unijnej dyrektywie policyjnej (dodo) oraz w innych regulacjach prawa krajowego, z uwzględnieniem zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.