Partnerzy Kancelarii biorą udział w konferencji “Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych”

Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych
D81_9060

Partnerzy Kancelarii biorą udział w konferencji “Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych”

Dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska przyjęły zaproszenie wygłoszenia referatów na konferencji naukowej nt. „Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych organizowanej przez Katedrę Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Społecznej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. (środa), w siedzibie Społecznej Akademii Nauk – Wydział Zamiejscowy w Sieradzu, Sieradz, 98-200, ul. Piłsudskiego 5.

Organizatorzy wystąpili o patronat honorowy Prezesa UODO, patronat medialny objął m.in. ABI Expert.