Szkolenie dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Ochrona danych osobowych w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich
D81_9060

Szkolenie dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Ochrona danych osobowych w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich –
to temat szkolenia, które miały przyjemność przeprowadzić dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Zakresem szkolenia objęte zostały takie zagadnienia, jak:

  • Zakres podmiotowy stosowania RODO w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich
  • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Zasady rozliczalności przetwarzania
  • Realizacja praw osób, których dane dotyczą – rozszerzone obowiązki
  • Ochrona danych osobowych oparta na ryzyku, prywatność w fazie projektowania, domyślna ochrona, adekwatne zabezpieczenia
  • Informowanie o naruszeniach – nowa instytucja
  • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji
  • Rozszerzone zasady odpowiedzialności w RODO

Wszystko to w realiach realizacji projektów unijnych.

Uczestnikom dziękujemy za dobre przyjęcie, ważne pytania i ożywioną dyskusję!