Artykuł w “ITwADMINISTRACJI”

Standard prawny dla otwartych danych
20190221_115125

Artykuł w “ITwADMINISTRACJI”

W miesięczniku “ITwAdimistracji” 2019/nr 2 dr Marlena Sakowska-Baryła zajmuje się zagadnieniem otwierania danych publicznych w artykule Standard prawny dla otwartych danych” . To kolejna – jakże ważna – odsłona ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Niezwykle ważkiego zagadnienia w prawie informacyjnym, a jednocześnie jednej z wiodących dziedzin wsparcia prawnego oferowanego przez naszą kancelarię.

W tekście “Standard prawny dla otwartych danych” zaprezentowana została problematyka przezwyciężania prawnych barier ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, filarów otwartości oraz tego, jak w inspirujący sposób mierzy się z koncepcją otwierania danych publicznych Ministerstwo Cyfryzacji.