WEBINAR DLA WOLTERS KLUWER

Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
marlena_sakowska_baryla

WEBINAR DLA WOLTERS KLUWER

“Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych” to temat webinaru, które dr Marlena Sakowska-Baryła poprowadzi dla Wolters Kluwer w dn. 11 stycznia 2018 r. w godzinach 10:00-11:30 w ramach AKADEMII INSPEKTORA DANYCH, do której zaproszeni zostali najlepsi eksperci zajmujący się ochroną danych osobowych.

Podczas webinaru poruszone zostaną takie kwestie, jak:

  • Klasyfikacja naruszeń (kiedy mamy do czynienia z naruszeniem, incydentem, etc).
  • Zgłaszanie naruszenia (wewnątrz organizacji oraz do UODO) – terminy, forma, zakres.
  • Dokumentowanie naruszeń.
  • Odpowiedzialność podmiotu i IOD przy naruszeniu oraz przy braku zgłoszenia naruszenia (w terminie i ogólnie).
  • Rola IOD przy zgłaszaniu naruszeń do organu nadzorczego i podmiotu danych.
  • Kontrola po naruszeniu – czego można się spodziewać ze strony organu nadzorczego.
  • Postępowanie ze skargami o naruszeniu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w transmisji! Więcej informacji na stronie Akademii IOD.