IV FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

forum-odpowiedzialnosci

IV FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wykład dotyczący ochrony danych osobowych po zmianach spowodowanych RODO w kontekście odpowiedzialności Kierowników JSFP oraz o ochronie danych osobowych w funduszach unijnych wygłosiły w dn. 04.12.2018 r.
dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska podczas IV FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH we Wrocławiu (3-5 grudnia 2018 r.).

Tematy przewodnie FORUM: Uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych – powierzenie obowiązków i odpowiedzialności pracownikom, konsekwencje prawne w zakresie RODO, rozmowa z trudnym petentem, monitoring pracowników, prawidłowe udzielanie zamówień publicznych