Wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim

UJ

Wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniu 24 listopada 2018 r. dr Marlena Sakowska-Baryła przeprowadziła wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim dla Studentów kursu dokształcającego “Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” zorganizowanym przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematem wnikliwych analiz były następujące zagadnienia:

1) Ogólne aspekty ochrony danych osobowych pracowników sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej)

2) Powierzenie przetwarzania danych osobowych w podmiotach sektora publicznego – podstawy prawne powierzenia, specyfika, wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna