Komentarz dla Wirtualnej Polski

D81_8953

Komentarz dla Wirtualnej Polski

Doktor Marlena Sakowska-Baryła udzieliła obszernego komentarza dla WP w sprawie konsekwencji prawnych na gruncie RODO w przypadku utraty lub kradzieży smartfonu. Jak zaznaczył Krzysztof Mirończuk – autor materiału – “utrata smartfonu, na którym przechowywano firmowe dane zawsze jest problemem. Ale po wejściu w życie przepisów RODO, takie zdarzenie wymaga od przedsiębiorcy znacznie szybszych i szerzej zakrojonych działań, niż dotychczas. Rozporządzenie o ochronie danych nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych w sytuacji, gdy urządzenie utracimy – i to bez względu na to, czy zostało ukradzione czy zgubione. To ostatnie może jednak mieć znaczenie przy nakładaniu ewentualnej kary, jeśli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzna, że dane były chronione w niewystarczający sposób”.

Cały materiał znajdziesz tu.http://bezpiecznysmartfon.wp.pl/artykul/umyslnie-czy-nie-kradziez-smartfonu-a-konsekwencje-rodo