SBC Kancelaria na IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP

D81_9060

SBC Kancelaria na IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP

Partnerzy naszej Kancelarii zostali zaproszeni do udziału w IV Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 3-5 grudnia 2018 r.

Dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska wygłoszą wykład nt. “Ochrona danych osobowych w jsfp po zmianach przepisów”, w którym poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

  • rola i odpowiedzialność kierownika jednostki;
  • przetwarzanie danych osobowych pracowników jednostki oraz osób ubiegających się o zatrudnienie;
  • przetwarzanie danych osobowych a zfśs;
  • ochrona danych osobowych w procesie ubiegania się o środki z funduszy unijnych.

Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych to ogólnopolska konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, ochrony danych osobowych i kontroli finansowej oraz przestrzegania prawa pracy.