V Kongres TIK w Edukacji

VKTIKwE_grafika

V Kongres TIK w Edukacji

w dniu 4 października 2018 r. na zaproszenie redakcji “TIK w Edukacji” podczas V Kongresu TIK dr Marlena Sakowska-Baryła miała przyjemność wygłosić wykład nt. Rozporządzenie o ochronie danych (rodo) – rozszerzony zakres odpowiedzialności od 25 maja 2018 r., wyjaśniając:

– kto i za co ma odpowiadać na gruncie rodo;

– czy wyznaczenie inspektora ochrony danych oznacza zmniejszoną odpowiedzialność administratora danych;

– kary pieniężne i środki o charakterze administracyjnym.

Wystąpienie zakończyło się ożywioną dyskusją dotyczącą stosowania RODO w placówkach oświatowych.