II FORUM INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

FIiODO_grafika

II FORUM INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się II Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych organizowane przez redakcję “ABI Expert” i Wydawnictwo Presscom. Forum odbędzie się w Toruniu w dniach 22-24 października 2018 r.

Redaktor naczelna “ABI Expert” dr Marlena Sakowska-Baryła opracowała koncepcję merytoryczną Forum i będzie odpowiedzialna za moderowanie całości wydarzenia. Mec Magdalena Czaplińska wygłosi wykład nt. Jak wpleść ochronę danych osobowych w zamówienia publiczne (jak zapewnić komunikację inspektora ochrony danych z działem zamówień; czy rodo zakazuje udostępniania danych osobowych przy zamówieniach publicznych; o czym informować przy zamówieniach, żeby być w zgodzie z rodo).

Forum to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas Forum zaproszeni eksperci poruszą najważniejsze tematy dotyczące styku tych zagadnień, z uwzględnieniem zmian wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo). Wiele uwagi zostanie również poświęcone organizacyjnym i technicznych kwestiom zabezpieczania systemów ochrony informacji i danych.