V KONGRES TIK W EDUKACJI

VKTIKwE_grafika

V KONGRES TIK W EDUKACJI

W dniach 4-5 października gościmy na V Kongresie TIK w Edukacji. Wśród prelegentów dr Marlena Sakowska-Baryła z wykładem Rozporządzenie o ochronie danych (rodo) – rozszerzony zakres odpowiedzialności od 25 maja 2018 r. (kto i za co ma odpowiadać na gruncie rodo; czy wyznaczenie inspektora ochrony danych oznacza zmniejszoną odpowiedzialność administratora danych; kary pieniężne i środki o charakterze administracyjnym).

Kongres TIK w Edukacji to spotkanie, w którym biorą udział dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele jednostek administracji publicznej odpowiedzialni za organizację oświaty.W tracie dwóch dni kongresu zostaną poruszone najistotniejsze kwestie dotyczące reform w polskiej edukacji. Dyrektorzy oraz przedstawiciele administracji dowiedzą się, jak usprawnić funkcjonowanie placówki oświatowej, a także jak skutecznie zarządzać coraz bardziej rozbudowaną infrastrukturą TIK w szkole.