V Kongres Edukacja i Rozwój z udziałem dr Marleny Sakowskiej Baryły i mec. Magdaleny Czaplińskiej

KONGRES EDU

V Kongres Edukacja i Rozwój z udziałem dr Marleny Sakowskiej Baryły i mec. Magdaleny Czaplińskiej

W dniach 18-19 października 2018 r. zapraszamy na V Kongres Edukacja i Rozwój organizowany w Warszawie przez Wolters Kluwer.

Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. To ogromna doroczna już impreza poświęcona głównie problemom sektor oświaty. Dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska zagoszczą na niej z wykładami autorskimi oraz przy stoliku eksperckim, udzielając porad prawnych z zakresu stosowania RODO w placówkach oświatowych.

Więcej informacji na stronie wydarzenia, z której wynika, że:

Kongres będzie okazją do:

 • wzbogacenia wiedzy na temat najnowszych badań naukowych oraz  rozwiązań merytorycznych, technologicznych, organizacyjnych, które mogą zostać wykorzystane w podnoszeniu jakości nauczania i uczenia się,
 • podzielenia się doświadczeniami, pomysłami, dobrymi praktykami, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, organizacyjnymi, technologicznymi,
 • poznania projektów już zrealizowanych, ich założeń, sposobów realizacji, efektów,
 • wyjaśnienia wątpliwości dotyczących kwestii prawnych, zarządczych, dydaktycznych, pedagogicznych oraz psychologicznych,
 • konfrontacji priorytetów i wytycznych ustalonych przez władze państwowe z możliwościami i potrzebami lokalnymi oraz szansami ich realizacji,
 • dyskusji na temat pojawiających się wyzwań i problemów, ale też szans rozwojowych,
 • spotkania się z wybitnymi osobowościami, praktykami i ekspertami z zakresu edukacji.

Dwa dni Kongresu wypełnią:

 • specjalistyczne wykłady i inspirujące dyskusje na tematy prawne, zarządcze oraz związane z procesem uczenia, podczas których omówienie zostaną konsekwencje wynikające ze zmian w systemie oświaty;
 • praktyczne warsztaty prezentujące dobre praktyki, analizę problemów organizacyjnych i programowych, propozycje wdrożeń nowych rozwiązań;
 • eksperckie konsultacje dotyczące kwestii prawnych, organizacyjnych, programowych, zarządczych oraz pedagogicznych i psychologicznych;
 • prezentacje najnowszej oferty adresowanej do szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.