X Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo w Internecie”

20180531_151139-1

X Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo w Internecie”

W dniu rozpoczęcia stosowania RODO – 25 maja 2018 r. dr Marlena Sakowska-Baryła wzięła udział w jubileuszowej X Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo w Internecie” zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wygłaszając wykład nt. “Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu”.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie wydarzenia.