Komentarz dla Dziennika Gazety Prawnej

20180714_122329

Komentarz dla Dziennika Gazety Prawnej

W wydaniu specjalnym 25 maja 2018 r. poświęconym RODO wyjaśniono wiele kwestii poświęcono stosowanej od dziś, która – jak wskazuje motyw przewodni wydania – nabiera nowego znaczenia.

Komentarza dotyczącego kwestii organizacji systemu ochrony danych osobowych udzieliła
dr Marlena Sakowska-Baryła