RODO w samorządzie terytorialnym

D81_9018

RODO w samorządzie terytorialnym

Na zaproszenie RIO w Łodzi dr Marlena Sakowska-Baryła w dn. 15 maja 2018 r. przeszkoliła ponad 200 samorządowców z Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony danych osobowych po reformie spowodowanej RODO.

W programie szkolenia znalazły się takie zagadnienia jak: wdrożenie RODO w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego, realizacja praw osób, których dane dotyczą, nowe zasady prowadzenia dokumentacji, szacowanie ryzyka naruszeń praw lub wolności osób fizycznych,  powierzenie przetwarzania danych, współadministrtowanie i wiele innych istotnych kwestii.