Trzeba zabezpieczyć środki w JST na wdrożenie RODO