Wywiad dla Wolters Kluwer

Wywiad z wk

Wywiad dla Wolters Kluwer

Zachęcamy do lektury wywiadu, jakiego dla Wolters Kluwer udzieliła dr Marlena Sakowska-Baryła, odpowiadając na pytania dotyczące organizacji ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych po rozpoczęciu stosowania RODO.