Zabezpieczanie danych osobowych

Zabezpieczanie danych

Wiemy z praktyki jakie trudności napotykają administratorów danych w realizacji obowiązków dotyczących zabezpieczenia danych. W tym zakresie służymy pomocą oferując kompleksowe doradztwo prawno – informatyczne dotyczące analizy sposobu przetwarzania danych osobowych oraz wyboru środków, technicznych i organizacyjnych zabezpieczające dane osobowe poprzez:

– audyt programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opisu struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi, sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami oraz określenia środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

– audyt procedur nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym,

– audyt stosowanych metod i środków uwierzytelnienia oraz procedur związanych z ich zarządzaniem i użytkowaniem,  w tym procedur rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczonych dla użytkowników systemu, procedur tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania.