Prawo samorządowe

Prawo samorządowe

Doskonale znamy specyfikę funkcjonowania organów samorządu terytorialnego. Oferujemy doradztwo w obszarze prawa samorządowego, w tym w szczególności zagadnień ustrojowych.

Zakres naszych usług obejmuje:

– analizę rozwiązań statutowych pod kątem zgodności z przepisami Konstytucji RP, prawa UE i ustaw

– wsparcie i doradztwo dotyczące funkcjonowania organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego i ich komisji

– przygotowanie opinii prawnych z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, wykonywania kompetencji organów uchwałodawczych i ich organów wewnętrznych, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, wdrożeń rozwiązań informatycznych w samorządowych jednostkach organizacyjnych

– obsługę sesji organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego

– reprezentowanie organów jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zagadnień ustrojowych, planistycznych, prawa ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania, ochrony dóbr osobistych i wdrożeń informatycznych

– szkolenie radnych

– szkolenie personelu urzędów samorządowych