Prawo nowoczesnych technologii

Prawo Nowoczesnych Technologii

 

 

– wdrożenia systemów komputerowych – sporządzenie, opiniowanie i negocjowanie umów, pomoc prawna w trakcie realizacji projektu,

– przygotowanie umów serwisowych i utrzymaniowych oraz kompleksową obsługę ich realizacji,

– przygotowanie dokumentacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną  (w tym regulaminy, ogólne warunki, obowiązki informacyjne itp),

– projektowanie i obsługę transakcji dotyczących oprogramowania (sprzedaż praw, licencje, pośrednictwo, sublicencje)

– obsługę transakcji nabycia sprzętu informatycznego (hardware), w tym sprzedaż, najem, leasing etc

– audyty przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych,

– audyty w zakresie praw autorskich (licencje, poprawność umów zawartych z wykonawcami), w tym przy fuzjach i przejęciach.

– obsługę sporów związanych z realizacją umów IT

– audyty w zakresie formalno-prawnego zabezpieczenia pod kątem ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w systemach IT