Prawo autorskie

Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej

 

 

Wiemy, że znaczenie i popularność prawa autorskiego w działalności związanej z nowoczesnymi technologiami i w tzw. branżach kreatywnych w ostatnich latach stale wzrasta, dzięki świadomości przedsiębiorców co do korzyści, jakie mogą płynąć z ochrony praw własności intelektualnej dlatego świadczymy pomoc prawną w tym zakresie.

– analiza umów licencyjnych

– ocena aktualności praw ochronnych znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów

– ocena zdolności rejestracyjnej utworów

– projekty umów aportowych obejmujących utwory

– doradztwo w zakresie sposobu ochrony prawnej utworów