Outsourcing obsługi prawnej

– projektowanie i obsługę transakcji dotyczących oprogramowania (sprzedaż praw, licencje, pośrednictwo, sublicencje)

– obsługę transakcji nabycia sprzętu informatycznego (hardware), w tym sprzedaż, najem, leasing etc.

– audyty przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych

– audyty w zakresie formalno-prawnego zabezpieczenia pod kątem ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w systemach IT