Obsługa IT systemów ochrony danych

Obsługa IT systemów ochrony danych

 

Ochrona danych osobowych wymaga wprowadzenia odpowiednich rozwiązań technicznych także w zakresie systemów informatycznych, które na co dzień obsługują wykonywane procesy. Aby poprawnie wdrożyć procedury i instrukcje oferujemy usługi obsługi IT.

– audyt infrastruktury administratora danych

– aktualizacje systemów

– testy podatności systemu na ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych

– audyt zabezpieczeń systemu informatycznego

– audyt planów inwestycyjnych w zakresie zabezpieczeń danych

– poprawność instalacji nośników

– ocena legalności oprogramowania

– ocena skutków finansowych istniejących zagrożeń

– zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych

– wdrożenia systemów ograniczających możliwość naruszeń

– testy weryfikacyjne back – upów

– pomoc w określeniu środków technicznych zabezpieczających dane

– testowanie i ocena skuteczności zastosowanych środków technicznych

– projektowanie systemu ochrony danych