Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym – forum online

medyczne-do-wpisu-marlenka

Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym – forum online

Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym to obszar szczególnie podatny na wątpliwości, problemy interpretacyjne i zagrożenia, ponieważ w jego obrębie do zwykłych i tak istotnych zagadnień prawnych oraz techniczno-organizacyjnych związanych ze stosowaniem RODO pojawiają się te, które są swoiste dla branży ochrony zdrowia, w tym związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, kontaktu z pacjentami, współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi, a także firmami farmaceutycznymi czy sektorem publicznym. Nasza Kancelaria wspólnie z Centrum Promocji Informatyki – Szkolenia i Konferencje organizuje forum, które ma na celu wyjaśnienie kwestii ochrony danych osobowych istotnych dla podmiotów leczniczych w ich bieżącej działalności.

LINK do zapisów na wydarzenie: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=834

Za koncepcję merytoryczną i prowadzenie obrad odpowiada partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła. Wygłosi również wykład nt.:

Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w placówkach medycznych na podstawie decyzji Prezesa UODO i praktyki:

 • Charakterystyka naruszeń.
 • Problemy dotyczące podstawy przetwarzania danych osobowych .
 • Naruszenia ochrony danych osobowych w placówkach medycznych.
 • Przeciwdziałanie naruszeniom.

 
Oprócz dr Sakowskiej – Baryły głos zabiorą również  partner naszej Kancelarii mec. Magdalena Czaplińska w panelu poświęconym:

Projektom kodeksów postępowań w sektorze medycznym:

 • Podstawy przetwarzania danych medycznych.
 • Udostępnienie danych medycznych.
 • Realizacja praw pacjenta.
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 
Jednym z panelistów będzie również mec. Paweł Bociąga z zespołu naszej Kancelarii, który poruszy tematykę:

Relacji: szpital a podmiot branży medycznej – w świetle prawa i praktyki rynkowej:

 • Ramy współpracy na linii lekarz / pielęgniarka – przedstawiciel medyczny.
 • Oferta handlowa a dobro pacjenta.
 • Realizacja czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

 

medyczne-do-wpisu-madzia

medyczne-do-wpisu-pawel