Author: sbc-kancelaria

W dniu 18 maja 2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła została zaproszona do wygłoszenia pięciogodzinnego wykładu wieńczącego studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych". Wykład obejmowała zagadnienia wykazywania zgodności z RODO w działaniu administratora i podmiotu przetwarzajacego poprzez wskazanie dokumentów służących wykazywaniu tej zgodności....

Na rynku dostępny jest już kolejny numer kwartalnika "ABI EXPERT" (2/2019), którego tematem przewodnim jest ochrona danych osobowych w reklamie. W numerze omówione zostały między innymi takie zagadnienia, jak ustawa sektorowa z 21 lutego 2019 r., która weszła w życie z początkiem maja, kwestia zwolnień z...

Na zaproszenie dr Pawła Litwińskiego oraz Centrum Promocji Informatyki dr Marlena Sakowska-Baryła wzięła udział w XXVII Forum Administratorów Danych/ Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD), które odbyło się w dniu 16 maja 2019 r. w Warszawie. Forum rozpoczęło się od wykładu dr Marleny Sakowskiej- Bryły nt. Obowiązek informacyjny,...

W dniu 14 maja 2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła przeprowadziła szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej dla pracowników Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Szkolenie odbyło się w Konstancinie-Jeziornej oraz w ramach teletransmisji w innych ośrodkach spółki w Polsce. Szkolenie odbyło się według następującego programu:  Charakterystyka prawa dostępu do...

W dniach 9-10 maja 2019 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa pn. "RODO – od analizy modelu do stosowania prawa", w których udział wzięły dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska. To konferencja, podczas której na niespotykaną dotąd skalę dyskutowano o...

W dniu 15 maja 2019 r., o godz. 12:00, dr Marlena Sakowska-Baryła na zaproszenie wydawnictwa Wolters Kluwer poprowadzi webinar pt.: Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle praktyki i orzecznictwa. Podczas webinaru omówione zostaną takie zagadnienia, jak: • charakterystyka ograniczeń - tajemnice ustawowo chronione, prywatność, tajemnica...

Forum ODO Służb Mundurowych i Wymiaru Sprawiedliwości to trzydniowa konferencja dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli oraz w sektorze wymiaru sprawiedliwości. Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Zegrzu i jest organizowana przez redakcję kwartalnika "ABI Expert". Autorem...

W dniu 21 maja 2019 r. w Centrum Promocji Informatyki odbędzie się pierwsze FORUM: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SĄDACH ORAZ ORGANACH OCHRONY PRAWNEJ Koncepcja merytoryczna FORUM została opracowana przez dr Marlenę Sakowską- Baryłę, która również poprowadzi to wydarzenie. Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych jest partnerem merytorycznym FORUM. Do...

Na rynku wydawniczym jest dostępna nowa książka pt. Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami To publikacja pod redakcją prof. Mariusza Jagielskiego, napisana przez  autorów zajmujących się ochroną danych osobowych, zarówno naukowo, jak i mających doświadczenie praktyczne w zakresie funkcjonowania podmiotów przetwarzających dane osobowe. Do publikacji zaproszona została dr...