Komentarz dla „Dziennika Gazety Prawnej”

GAZETA PRAWNA

Komentarz dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Konsultowali projekt ministerstwa, ujawniono ich prywatne dane – dr Marlena Sakowska-Baryła udzieliła komentarza dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Jak wskazano w artykule z dnia 04.07.2018 r. w DGP „Ministerstwo Zdrowia poinformowało w maju, że prowadzi konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Uwagi można było zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformy ePUAP lub kierując wiadomości na adres e-mail Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego (przyjmującego zgłoszenia na podstawie upoważnienia od
MZ). Na początku czerwca, już po wejściu w życie RODO, ukazał się na platformie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) dokument zatytułowany „Uwagi – Uwagi obywateli”. Zawarto w nim nie
tylko treść opinii farmaceutów, lecz także ich imiona i nazwiska, adresy mailowe, a w niektórych
przypadkach informacje o stażu pracy i fakcie posiadania przez nich apteki. Zdaniem ekspertów działanie resortu można uznać za naruszenie przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO)”.