„Metodyka oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych”

„Metodyka oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych”

„Metodyka oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych” to temat konferencji naukowej zorganizowanej 9 czerwca 2017 r. przez Akademię Leona Koźmińskiego  i Biuro GIODO, podczas którego dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła referat nt. „Ryzyko nadmiernego przetwarzania danych osobowych”.

Więcej informacji znajdziesz tu.